Normal view MARC view
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์. (Corporate Name)

Preferred form: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)4400: การสัมมนาเรื่อง ประชากรและแรงงานของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( 2533 : กรุงเทพฯ) 25920, รายงานการสัมมนาเรื่อง ประชากรและแรงงานของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ =, 2533.