Normal view MARC view
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ บรรณานุกรม. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ บรรณานุกรม.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)4934: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสารสนเทศ. ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา. 26931, บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2530-2533, 2534