Normal view MARC view
  • อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (Personal Name)

Preferred form: อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)10554: กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว. 33684, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้คำเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ =, 2531