Normal view MARC view
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน. ฝ่ายวางแผนพัฒนากำลังคน. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน. ฝ่ายวางแผนพัฒนากำลังคน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)14041: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน. ฝ่ายวางแผนพัฒนากำลังคน., แผนพัฒนากำลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529, 2524