Normal view MARC view
  • สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์.

สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์. (Topical Term)

Preferred form: สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์.