Normal view MARC view
  • ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง การศึกษาเฉพาะกรณี (Topical Term)

Preferred form: ผู้ประกอบการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง การศึกษาเฉพาะกรณี

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)43994: นงลักขณา ขวัญสุวรรณ. 69359, ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการจัดทำเอกสาร และรายงานประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 2539