Normal view MARC view
  • ไทย

ไทย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ จีน ยูนนาน. (Geographic Name)

Preferred form: ไทย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ จีน ยูนนาน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)44512: การประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม (2539 : กรุงเทพฯ) 70041, รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน :, 2539