Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยเกริก.

มหาวิทยาลัยเกริก. คณะเศรษฐศาสตร์. (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยเกริก. คณะเศรษฐศาสตร์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)44512: การประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : กรณีความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม (2539 : กรุงเทพฯ) 70041, รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-จีน :, 2539