Normal view MARC view
  • การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู

การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู (2537 : เชียงราย) (Meeting Name)

Preferred form: การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู (2537 : เชียงราย)

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)49997: การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู (2537 : เชียงราย), รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู, วันที่ 9-11 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย, 2537.