Normal view MARC view
  • กองมาตรฐานวิชาชีพครู.

กองมาตรฐานวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย ติดตามและประเมินผล (Corporate Name)

Preferred form: กองมาตรฐานวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย ติดตามและประเมินผล

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)49997: การประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู (2537 : เชียงราย) 77196, รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู, วันที่ 9-11 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย, 2537.