Normal view MARC view
  • การสัมมนาบทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ : กรณีสื่อมวลชนภาคใต้

การสัมมนาบทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ : กรณีสื่อมวลชนภาคใต้ (2542 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) (Meeting Name)

Preferred form: การสัมมนาบทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ : กรณีสื่อมวลชนภาคใต้ (2542 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)55265: การสัมมนาบทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ : กรณีสื่อมวลชนภาคใต้ (2542 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), รายงานการสัมมนา บทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ :, 2542