Normal view MARC view
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย. (Corporate Name)

Preferred form: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)56750: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย., รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทั่วไป (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)) (สหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.)) ประจำปี ..., 2543-