Normal view MARC view
  • สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย รายงาน. (Topical Term)

Preferred form: สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย รายงาน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)56970: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย. 86575, รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบ ประจำปี ..., 2543-