Normal view MARC view
  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไทย (ภาคเหนือ) งานวิจัย. (Topical Term)

Preferred form: ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไทย (ภาคเหนือ) งานวิจัย.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)57288: อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. 87189, รายงานผลการวิจัย ผลกระทบของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือตอนบน =, 2541