Normal view MARC view
  • ร้านขายยา

ร้านขายยา การเลือกใช้บริการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง (Topical Term)

Preferred form: ร้านขายยา การเลือกใช้บริการ เชียงใหม่ อำเภอเมือง

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)60037: สุมนา ปริญญาปริวัฒน์. 90630, ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า ของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ =, 2543