Normal view MARC view
  • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พนักงาน ผลตอบแทน. (Corporate Name)

Preferred form: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พนักงาน ผลตอบแทน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)60090: ธนิดา ธนัญชยานนท์. 90751, การศึกษามูลค่าผลตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจากโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย =, 2544