Normal view MARC view
  • การประชุมวิชาการ ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร?

การประชุมวิชาการ ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร? (2536 : ชลบุรี) (Meeting Name)

Preferred form: การประชุมวิชาการ ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร? (2536 : ชลบุรี)

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)60160: ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. 90908, แลใต้สี่ทศวรรษ :, [2536?]