Normal view MARC view
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (Corporate Name)

Preferred form: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)63310: บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล. สำนักวิชาการ 94370, รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ปี ... และแนวโน้มปี ... =, 2540-.