Normal view MARC view
  • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์ ความพอใจของผู้ใช้บริการ (Corporate Name)

Preferred form: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์ ความพอใจของผู้ใช้บริการ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)63355: มัทนียา สมมิ. 94451, ความพึงพอใจต่อบริการและเหตุผลการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวเตอร์เวิลด์ จำกัด =, 2544