Normal view MARC view
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน (Corporate Name)

Preferred form: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)63844: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 95099, รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี ..., 2544-.