Normal view MARC view
  • ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาวะเศรษฐกิจ (Geographic Name)

Preferred form: ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาวะเศรษฐกิจ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)64059: สินธุ์ สโรบล 28820, รายงานการทบทวนเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในการสร้างทางรถไฟและถนนสายจีน-ประเทศไทย, 2544.