Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)65576: รัตนาภรณ์ สุวคนธ์. 97125, ความพึงพอใจและความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ =, 2544