Normal view MARC view
  • ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ งานวิจัย (Geographic Name)

Preferred form: ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ งานวิจัย

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)66676: สินธุ์ สโรบล 28820, การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง =, 2545.