Normal view MARC view ISBD view

ศึกษาการนำส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหัตถกรรมอ่าข่าบริเวณไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Applying marketing mix strategies for Akha handicraft entrepreneurs of Ch.iang Mai Night Bazaar location / พรเพ็ญ แซ่ดู่

โดย: พรเพ็ญ แซ่ดู่.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8 พ252ศ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2554รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฏ, 102 หน้า : ภาพประกอบ.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | สินค้าหัตถกรรม -- การตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ปัจจัยทางการตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ไนท์บาร์ซ่า (เชียงใหม่) -- การศึกษาเฉพาะกรณีสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8 พ252ศ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050028756
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8 พ252ศ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 2 1050028757

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น