Normal view MARC view ISBD view

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษาแบล็คเบอร์รี่ (BlackBerry) และไอโฟน (iPhone) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The perception of brand equity of smartphone : BlackBerry vs. iPhone of consumers in Muang District, Chiang Mai Province / ณัฐภรณ์ ลักขณาวงศ์

โดย: ณัฐภรณ์ ลักขณาวงศ์.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.872 ณ342ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2554รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ญ, 84 หน้า : แผนภูมิ.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | BlackBerry (โทรศัพท์เคลื่อนที่) -- การศึกษาเฉพาะกรณี | iPhone (โทรศัพท์เคลื่อนที่) -- การศึกษาเฉพาะกรณีสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.872 ณ342ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050028760
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.872 ณ342ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 2 1050028761

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น