Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behaviors and marketing mix factors affecting parents' choosing nursery service in Muang District, Chiangmai / ปวีณา วงศ์วุฒิ

โดย: ปวีณา วงศ์วุฒิ.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ป496พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2553รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ญ, 71 หน้า.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง | ปัจจัยทางการตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณีสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ป496พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050028772
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ป496พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 2 1050028773
ชั้นหนังสือของ PYULIB-CL , สถานที่เก็บ: CL_วิทยานิพนธ์ ปิดการเรียกดูแบบชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก
658.8342 ป496ก การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าไทยของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 ป496พ พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง อัด และขยายรูปสี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 ป496พ พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการของศูนย์บริการล้าง อัด และขยายรูปสี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 ป496พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 ป496พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 ป533พ พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ร้านคงสิริไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก = 658.8342 ป533พ พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ร้านคงสิริไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก =

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น