Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์ (Functional Drink) ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing factors affecting functional drink consumption of consumers in Aumphur Muang, Chiang Mai / กาญจนา เรือนสติ

โดย: กาญจนา เรือนสติ.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก426พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2553รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 63 หน้า.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ปัจจัยทางการตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ -- การเลือกซื้อ -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมืองสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ก426พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan In Cataloging 1 1050028726
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ก426พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan In Cataloging 2 1050028727

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น