Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = The model of supporting reading behaviors of Prathomsuka 1 students family in Anubaan Chiang Mai School / นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

โดย: นฤมล พงษ์ประเสริฐ.
เลขเรียกหนังสือ: 028.909593 น276ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookชื่อชุด: รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ): ฉบับที่ 291ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ซ, 69 หน้า.Other title: รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ -- งานวิจัย | การส่งเสริมการอ่าน -- งานวิจัย | หนังสือและการอ่าน -- งานวิจัย | เด็ก -- หนังสือและการอ่าน -- เชียงใหม่ -- งานวิจัยสารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก หมายเหตุทั่วไป: มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ เล่มที่ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 028.909593 น276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 1 1790004847
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 028.909593 น276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1050033550
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 028.909593 น276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050033551
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 028.909593 น276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 2 1790004848

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น