Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง = A comparative studies of the tourism's impacts on the socio-cultural structures of Chiang Mai and Luang Phrabang / โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, ธิดาดาว ภักดี, ชุลีพร วิมุกตานนท์.

โดย: พงษ์ธาดา วุฒิการณ์.
ผู้แต่งร่วม: ธิดาดาว ภักดี | ชุลีพร วิมุกตานนท์.
เลขเรียกหนังสือ: 303.4820959 พ156ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookชื่อชุด: รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ): ฉบับที่ 273ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 85 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบางหัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ -- งานวิจัย | การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสังคม -- เชียงใหม่ -- งานวิจัย | การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสังคม -- ลาว -- หลวงพระบาง -- งานวิจัย | การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อวัฒนธรรม -- เชียงใหม่ -- งานวิจัย | การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อวัฒนธรรม -- ลาว -- หลวงพระบาง -- งานวิจัย | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่ -- งานวิจัย | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ลาว -- หลวงพระบาง -- งานวิจัยสารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก หมายเหตุทั่วไป: มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. | รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ เล่มที่ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 303.4820959 พ156ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 1 1790004861
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 303.4820959 พ156ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1050033536
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 303.4820959 พ156ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050033537
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 303.4820959 พ156ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 2 1790004862

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น