Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นเก็งกิราเม็ง ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and marketing mix that affecting of Genki Ramen Japanese Restaurant among consumers within Muang District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ น้อยอ่ำ.

โดย: สุรศักดิ์ น้อยอ่ำ.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ส854พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2557รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฎ, 80 หน้า : แผนภูมิ.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ร้านอาหารญี่ปุ่น -- การเลือกใช้บริการ -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมืองสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ส854พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050034613

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น