Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing mix towards fast food delivery service of people among Amphoe. Muang, Chiang Mai / พิริยกร เรือนสุภา.

By: พิริยกร เรือนสุภา
Contributor(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Call number: 658.8342 พ731พ (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2555. Description: ก-ญ, 76 หน้า : แผนภูมิ.Subject(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง | บริการจัดส่งสินค้า -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมืองOnline resources: สาระสังเขป Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Date due Copy No. Barcode
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 พ731พ (Browse shelf) Not for Loan 1 1050034597
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_วิทยานิพนธ์ Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
658.8342 พ718ป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ718พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 พ718พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 พ731พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ731ร รูปแบบการใช้ชีวิตและความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์เชพโรเลต อาวีโอ ในจังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ731ร รูปแบบการใช้ชีวิตและความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์เชพโรเลต อาวีโอ ในจังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ761พ พฤติกรรมการบริโภคสุราต่างประเทศของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ =

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.