Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านเสริมความงามเล็บ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Consumer behavior and marketing mix affecting nail salon services in Mueang District, Chiang Rai / นฤมล คำมาลา.

โดย: นฤมล คำมาลา.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 น276พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2557รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ญ, 50 หน้า.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ร้านเสริมสวยเล็บ -- การเลือกใช้บริการ -- เชียงราย -- อำเภอเมืองสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 น276พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050034649
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 น276พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050039024

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น