Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Impression management strategies and the rate of perfomance appraisal : a case study of the telecommunication company in Thailand / โดย ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.

โดย: ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.3125 ย446ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookชื่อชุด: รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ): ฉบับที่ 314.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ซ, 68, 4 หน้า.Other title: กลยุทธ์การจัดการความประทับใจกับผลประเมินการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ -- งานวิจัย | การประเมินผลงาน -- งานวิจัย | การบริหารงานบุคคล -- งานวิจัยสารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก หมายเหตุทั่วไป: มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ เล่มที่ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_งานวิจัย 658.3125 ย446ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1050036001
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_งานวิจัย 658.3125 ย446ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050036002
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 658.3125 ย446ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 3 1790004467

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น