Normal view MARC view ISBD view

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing mix influencing towards purchasing decision via electronic commerce : a case study of Generation Y consumers in Chiang Mai Province / พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์.

By: พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์
Contributor(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Call number: 658.8342 พ718ป (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2559. Description: ก-ฐ, 122 หน้า : ภาพประกอบ.Subject(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การศึกษาเฉพาะกรณีOnline resources: สาระสังเขป Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Date due Copy No. Barcode
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_Closed Stack 658.8342 พ718ป (Browse shelf) Not for Loan 1 1050037969
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 พ718ป (Browse shelf) Available 2 1050037970
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 พ718ป (Browse shelf) Available 3 1050037971
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_วิทยานิพนธ์ Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
658.8342 พ717ป ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาในโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 658.8342 พ718ป ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการแบบ Micro Branch ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ718ป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ718ป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ718พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 พ731พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ731ร รูปแบบการใช้ชีวิตและความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์เชพโรเลต อาวีโอ ในจังหวัดเชียงใหม่ =

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.