Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาวของนักศึกษาหญิงที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors affecting decision to buy white skincare products of female students of higher education level in Muang Chaing Mai, Chiang Mai Province / ณภษร อุมเกษตรคีรี.

โดย: ณภษร อุมเกษตรคีรี.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ณ161พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: 2559รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ญ, 69 หน้า : แผนภูมิ.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | เครื่องสำอาง -- พฤติกรรมผู้บริโภค | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณีสารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ณ161พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Not for Loan 1 1050037918
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ณ161พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050037919
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ณ161พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 3 1050037920
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 ณ161พ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 4 1050037921

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น