Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for archiving and retrieving documents of Tambon Maekhu Municipality Doisaket District, Chiang Mai Province / โดย ณัฐฌาน สุพล.

โดย: ณัฐฌาน สุพล.
เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ณ328ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookชื่อชุด: รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ): ฉบับที่ 258ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 106 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ -- งานวิจัย | ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- งานวิจัย | การจัดเก็บเอกสาร -- งานวิจัยสารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก หมายเหตุทั่วไป: มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2557
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ เล่มที่ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 005.74 ณ328ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 1 1790005226
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 005.74 ณ328ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1050038905
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 005.74 ณ328ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1050038906
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสือทั่วไป CL_สื่อมัลติมีเดีย 005.74 ณ328ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) CD-ROM Available 2 1790005227

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น