Normal view MARC view ISBD view

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ : ศึกษากรณีการจ้างงาน = The measure to protect the rights of person with disabilities : a case study of employment / ประภัสสร ชื่นสมบัติ.

By: ประภัสสร ชื่นสมบัติ
Contributor(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์
Call number: 340 ป338ม 2561 (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2561. Description: ก-ฎ, 102 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.Subject(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ | คนพิการ -- การจ้างงาน | สิทธิในการทำงานOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Unit Status Date due Copy No. Barcode
สื่อมัลติมีเดียประกอบหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_สื่อมัลติมีเดีย 340 ป338ม 2561 (Browse shelf) CD-ROM Not for Loan 1 1790005454
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_Closed Stack 340 ป338ม 2561 (Browse shelf) Not for Loan 1 1050039859
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_วิทยานิพนธ์ 340 ป338ม 2561 (Browse shelf) Available 2 1050039860
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_สื่อมัลติมีเดีย Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
340 จ519ป 2560 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นจับกุม = 340 ธ526ป 2559 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/4 = 340 บ473ป 2559 ปัญหาการขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมทางปกครอง = 340 ป338ม 2561 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ : 340 พ792ก 2559 การยอมความในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษามาตรา 71 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา = 340 ม322ป 2559 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = 340 ว321ป 2559 ปัญหาการจัดเก็บภาษีประเภทการดาวน์โหลดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ :

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.