Normal view MARC view ISBD view

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย: กัลยา วานิชย์บัญชา.
เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก399ส 2561 ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.รายละเอียดตัวเล่ม: 317 หน้า : แผนภูมิ.ISBN: 9786164686557.หัวเรื่อง: วิจัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ | สถิติ
สารบัญ:
ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย -- ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- การตรวจสอบความเชื่อถือได้ -- สถิติเชิงพรรณาที่ใช้งานวิจัย -- การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย -- การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) -- กาาจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster analysis -- การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค (Discriminant analysis) -- การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- สรุปเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 519.5 ก399ส 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000189733
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 519.5 ก399ส 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000189734

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่