Normal view MARC view ISBD view

การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.

โดย: กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่งร่วม: ฐิตา วานิชย์บัญชา.
เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 31.รายละเอียดตัวเล่ม: 531 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786164686403.หัวเรื่อง: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | SPSS (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | วิจัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
สารบัญ:
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- การทำวิจัย -- ข้อมูล -- การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล -- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาด้วย SPSS -- การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes -- การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ -- การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ -- การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ -- การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประชากร -- การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- การทดสอบที่่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- การสร้างกราฟด้วย SPSS -- การกำหนดรูปแบบของ Input และการจัดการ Output -- สรุปคำสั่งของ SPSS -- สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ SPSS -- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 519.50285 ก399ก 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000189719
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 519.50285 ก399ก 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000189720

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่