Normal view MARC view ISBD view

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social science / จันทร์แรม เรือนแป้น.

โดย: จันทร์แรม เรือนแป้น.
เลขเรียกหนังสือ: 300.72 จ276ร ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสมาธรรม, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: 6, 204 หน้า : แผนภูมิ.ISBN: 9786164554993.หัวเรื่อง: สังคมศาสตร์ -- วิจัย | วิจัย
Incomplete contents:
ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ -- การกำหนดปัญหาการวิจัย -- การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย -- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- ตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย -- ความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานในการทำงานวิจัย -- การออกแบบการวิจัย -- ประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง -- การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย -- ความรู้เกี่ยวกับสถิติพรรณนา -- ความรู้เกี่ยวกับสถิติอ้างอิง -- การเขียนโครงร่างการวิจัย -- การเขียนรายงานการวิจัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 300.72 จ276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000189855
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 300.72 จ276ร (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000189856

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่