Normal view MARC view ISBD view

การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น = Tax planning strategies : withholding tax / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

โดย: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
เลขเรียกหนังสือ: 343.052424 ส248ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.รายละเอียดตัวเล่ม: 782 หน้า : แผนภูมิ.ISBN: 9786163021526.Other title: Tax planning strategies : withholding taxหัวเรื่อง: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | การวางแผนภาษี
สารบัญ:
Chapter 1. กลยุทธ์การวางแผนภาษี : ความรู้ทั่วไปก่อนการวางแผนภาษี. 1, สิ่งสำคัญในการวางแผนภาษี. 2, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- Chapter 2. กลยุทธ์การวางแผนภาษี : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส. 1, หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย. 2, การขายสินค้า และกรณีไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย. 3, มาตรา 40 (2) รับทำงานให้. 4, มาตรา 40 (3) ค่าสิทธิ. 5, มาตรา 40 (4) (ก) ค่าดอกเบี้ย. 6, มาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล. 7, มาตรา 40 (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน. 8, มาตรา 40 (6) วิชาชีพอิสระ -- Chapter 3. กลยุทธ์การวางแผนภาษี : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินได้มาตรา 40 (7) และ (8). 1, มาตรา 40 (7) เงินได้จากการรับเหมาก่อสร้าง. 2, มาตรา 40 (8) การรับจ้างทำของ. 3, มาตรา 40 (8) รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค. 4, มาตรา 40 (8) นักแสดงสาธารณะ. 5, มาตรา 40 (8) ค่าโฆษณา. 6, มาตรา 40 (8) การให้บริการ. 7, มาตรา 40 (8) รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย. 8, มาตรา 40 (8) ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย. 9, มาตรา 40 (8) การให้บริการขนส่ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 343.052424 ส248ก 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000189944
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 343.052424 ส248ก 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000189945

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่