Normal view MARC view ISBD view

เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.

โดย: สถาพรบุ๊คส์. ฝ่ายวิชาการ.
เลขเรียกหนังสือ: 338.927 ส182ศ ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: 225 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.ISBN: 9786160033799.หัวเรื่อง: การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย | การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย | เศรษฐกิจพอเพียง
สารบัญ:
วิกฤตเศรษฐกิจ...สู่แนวคิดแบบพอเพียง -- ประมวลพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียง -- เศรษฐกิจพอเพียง...จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ -- พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย 'ทฤษฎีใหม่' -- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง : ภาคครัวเรือนและชุมชน -- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง : ภาคธุรกิจ -- เศรษฐกิจพอเพียงในยุคประเทศไทย 4.0 -- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง -- กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน -- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนสื่อสังคมออนไลน์.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 338.927 ส182ศ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000189922
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 338.927 ส182ศ (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000189923

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่