Normal view MARC view ISBD view

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด = Civil and commercial code: torts / ปราชญา อ่อนนาค.

โดย: ปราชญา อ่อนนาค.
เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ป444ค ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ง, 159 หน้า.ISBN: 9789749721841.หัวเรื่อง: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
สารบัญ:
ลักษณะ 1. ความทั่วไป. 1, บททั่วไป. 2, ประวัติและความเป็นมาของละเมิด. 3, ความหมายของคำว่าละเมิด. 4, ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้. 5, ความแตกต่างระหว่างหนี้เกิดจากละเมิด และหนี้เกิดจากนิติกรรมสัญญา -- ลักษณะ 2. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง. 1, การทำละเมิดและความรับผิดเพื่อละเมิด. 2, การกล่าวหรือไข่ข่าวแพร่หลาย. 3, การร่วมกันทำละเมิด -- ลักษณะ 3. ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของบุคคลอื่น. 1, ความรับผิดของนายจ้างกับลูกจ้าง. 2, ความรับผิดของตัวการกับตัวแทน. 3, ผู้ว่าจ้างรับผิดในละเมิดของผู้รับจ้าง. 4, บิดามารดาหรือผู้อนุบาลร่วมรับผิดในการละเมิดของผู้เยาว์หรือคนวิกลจริต. 5, ครูบาอาจารย์ นายจ้าง ร่วมรับผิดในละเมิดของผู้อยู่ในความดูแล -- ลักษณะ 4. ความเสียหายเกิดจากทรัพย์ที่ครอบครอง หรือเป็นเจ้าของทรัพย์. 1, ความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะสัตว์. 2, ความเสียหายเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง. 3, ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน. 4, ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล -- ลักษณะ 5. ค่าสินไหมทดแทน. 1, บททั่วไป. 2, ค่าสินไหมทดแทนในความผิดต่อทรัพย์. 3, ค่าสินไหมทดแทนในความผิดต่อชีวิต. 4, ค่าสินไหมทดแทนในความผิดต่อร่างกายและอนามัย. 5, ค่าสินไหมทดแทนในความรับผิดต่อชื่อเสียง -- ลักษณะ 6. การพิพากษาคดี -- ลักษณะ 7. นิรโทษกรรม -- ลักษณะ 8. อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ป444ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000190011
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ป444ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000190012
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ป444ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 3 1000190013

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่