Normal view MARC view ISBD view

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

โดย: ชาญชัย แสวงศักดิ์.
เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ช486ก ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560รายละเอียดตัวเล่ม: 570 หน้า.ISBN: 9786162695858.หัวเรื่อง: กฎหมายปกครอง -- ไทย | ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Incomplete contents:
บทนำ. ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- ภาค 1. บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการประเภทต่างๆ. 1, บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร. 2, บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ. 3, บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ. 4, บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ. 5, กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ -- ภาค 2. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการที่ได้จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. 1, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการที่ได้จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์. 2, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการที่ได้จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา. 3, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการที่ได้จากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. 4, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการที่ได้จากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง -- ภาค 3. การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ. 1, ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองและเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง. 2, การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 342.06 ช486ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000190019
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 342.06 ช486ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000190020

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่