Normal view MARC view ISBD view

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

โดย: ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ศ125ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.รายละเอียดตัวเล่ม: 550 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.ISBN: 9786162696794.หัวเรื่อง: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จัดการงานนอกสั่ง | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ลาภมิควรได้ | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
สารบัญ:
บทนำ: นิติเหตุ -- ส่วนที่ 1. ละเมิด. 1, ประเภทของความรับผิดตามกฎหมาย. 2, ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะละเมิด. 3, ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง. 4, ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง. 5, ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น. 6, ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่. 7, ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ. 8, ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์. 9, การกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย. 10, นิรโทษกรรม. 11, อายุความ. 12, บทสรุป -- ส่วนที่ 2. จัดการงานนอกสั่ง -- ส่วนที่ 3. ลาภมิควรได้ -- ส่วนที่ 4. การเปรียบเทียบ -- ส่วนที่ 5. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ศ125ค 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000190067
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ศ125ค 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000190068
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ศ125ค 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 3 1000190069
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.03 ศ125ค 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 4 1050040035

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่