Normal view MARC view ISBD view

คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

โดย: จิตรา เพียรล้ำเลิศ.
เลขเรียกหนังสือ: 346.072 จ456ค ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: 158 หน้า.ISBN: 9789742037086.หัวเรื่อง: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างทำของ | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ให้ | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างแรงงาน | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รับขน
สารบัญ:
ภาค 1. ซื้อขาย. 1, สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย. 2, ประเภทของการซื้อขาย. 3, แบบของสัญญาซื้อขายและหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดี. 4, การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย. 5, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย. 6, สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ -- ภาค 2. แลกเปลี่ยน. 1, สาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน. 2, การนำบทบัญญัติลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับ -- ภาค 3. ให้. 1, สาระสำคัญของสัญญาให้. 2, รูปแบบของการให้. 3, การให้ทรัพย์สินที่มีค่าภาระติดพัน. 4, การถอนคืนการให้ -- ภาค 4. จ้างแรงงาน. 1, สาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน. 2, สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา. 3, ความระงับสิ้นไปของสัญญาจ้างแรงงาน. 4, อายุความ -- ภาค 5. จ้างทำของ. 1, สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ. 2, สิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา. 3, ความระงับสิ้นไปของสัญญาจ้างทำของ. 4, อายุความ -- ภาค 6. รับขน. 1, สาระสำคัญของสัญญารับขน. 2, หลักเกณฑ์ของสัญญารับขนของ. 3, หลักเกณฑ์ของสัญญารับขนคนโดยสาร. 4, อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.072 จ456ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000190102
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.072 จ456ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000190103
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 346.072 จ456ค (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 3 1000190104

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่