Normal view MARC view ISBD view

การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.

โดย: อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
เลขเรียกหนังสือ: 307.14 อ819ก ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: 410 หน้า : แผนภูมิ.ISBN: 9789740337959.หัวเรื่อง: ชุมชน | การพัฒนาชุมชน
สารบัญ:
ส่วนที่ 1. ว่าด้วยชุมชน. 1, ชุมชน. 2, พลวัตชุมชน. 3, สิทธิชุมชน -- ส่วนที่ 2. ว่าด้วยการพัฒนา. 4, การพัฒนา -- ส่วนที่ 3. ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน. 5, การพัฒนาชุมชน. 6, จิตสาธารณะและอาสาสมัคร. 7, ผู้หญิง. 8, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร. 9, การปรับประยุกต์ทฤษฎี -- ภาคผนวก. ก, พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. ข, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550. ค, พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ง, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. จ, พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558. ฉ, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 307.14 อ819ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000190236
หนังสือทั่วไป CL_หนังสือทั่วไป 307.14 อ819ก (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000190237

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่