Normal view MARC view ISBD view

ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. เล่ม 4 / บรรณาธิการ, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

ผู้แต่งร่วม: สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์.
เลขเรียกหนังสือ: WS105 ต367 2561 ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2561รายละเอียดตัวเล่ม: 29, 676 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.ISBN: 9786164073425.หัวเรื่อง: Child behavior | Child development | Child behavior disorders | Child development disabilities | พฤติกรรมของเด็ก | พัฒนาการของเด็ก
สารบัญ:
ส่วนที่ 1. ความรู้พื้นฐาน. 1, บทบาทของสมองต่อพัฒนาการเด็ก. 2, การทำหน้าที่บริหารของสมองระดับสูง. 3, ปัจจัยที่กระทบต่อพัฒนาการเด็ก. 4, การอบรมเลี้ยงดูบุตรเชิงบวก. 5, ผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็ก. 6, บริการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. 7, ความพร้อมในการเข้าเรียน. 8, ระบบการดูแลสร้างเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนแนวใหม่. 9, การกำกับดูแลสุขภาพเด็ก. 10, การเฝ้าระวังติดตามและคัดกรองพัฒนาการเด็ก. 11, ทักษะการสัมภาษณ์และการให้คำแนะนำพ่อแม่. 12, การสัมภาษณ์วัยรุ่นในเวชปฏิบัติ. 13, การประเมินพฤติกรรมและจิตสังคมของวัยรุ่น. 14, วัยรุ่นที่มีเพศหลากหลาย. 15, การจัดการศึกษาสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังและเด็กป่วยในโรงพยาบาล. 16, การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์. 17, กายภาพบำบัดในเด็ก. 18, กิจกรรมบำบัดในเด็ก. 19, การทารุณกรรมเด็ก -- ส่วนที่ 2. การเจริญเติบโต. 20, การประเมินการเจริญเติบโต. 21, เด็กเลี้ยงไม่โต. 22, โรคอ้วนในเด็ก -- ส่วนที่ 3. พัฒนาการและความผิดปกติ. 23, พัฒนาการเด็ก. 24, การติดตามพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด. 25, เด็กปัญญาเลิศและเด็กถูกเร่งรัด. 26, ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา. 27, ภาวะสมองพิการ. 28, ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. 29, การเรียนรู้บกพร่อง -- ส่วนที่ 4. ปัญหาพฤติกรรม. 30, ปัญหาการรับประทานอาหารในเด็ก. 31, การนอนและปัญหาการนอน. 32, ปัญหาการขับถ่ายในเด็ก. 33, ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย. 34, กลุ่มการออทิซึม. 35, โรคซนสมาธิสั้น. 36, พฤติกรรมก้าวร้าว. 37, การข่มเหงรังแก. 38, เด็กติดเกม.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ เล่มที่ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือทั่วไป DW_พยาบาลศาสตร์_หนังสือทั่วไป WS105 ต367 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) ล. 4 Available 1 1900044667
หนังสือทั่วไป DW_พยาบาลศาสตร์_หนังสือทั่วไป WS105 ต367 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) ล. 4 Available 2 1900044668
หนังสือทั่วไป DW_พยาบาลศาสตร์_หนังสือทั่วไป WS105 ต367 2561 (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) ล. 4 Available 3 1900044669

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

คลิกพื่อดูภาพขนาดใหญ่