Normal view MARC view ISBD view

พฤติกรรมการบริโภคสุราต่างประเทศของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer behavior of import liqueur in municipality, Chiang Mai Province / พิศุทธิ์ จงวัฒนา

By: พิศุทธิ์ จงวัฒนา
Contributor(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Call number: 658.8342 พ761พ (ว.พ.) Material type: materialTypeLabelBookPublisher: 2543 Description: ก-ซ, 48, 5, [12] หน้า.Subject(s): มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | สุราต่างประเทศ -- การเลือกซื้อ -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง | พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- อำเภอเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณีOnline resources: สาระสังเขป Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Call number Status Date due Copy No. Barcode
หนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/สิ่งพิมพ์รัฐบาล CL_วิทยานิพนธ์ 658.8342 พ761พ (Browse shelf) Not for Loan 1 1050000098
Browsing PYULIB-CL Shelves , Shelving location: CL_วิทยานิพนธ์ Close shelf browser
No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available No cover image available
658.8342 พ718พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 658.8342 พ731พ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ731ร รูปแบบการใช้ชีวิตและความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์เชพโรเลต อาวีโอ ในจังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ761พ พฤติกรรมการบริโภคสุราต่างประเทศของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ773ก การศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกาแฟทรีอินวันชนิดผง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = 658.8342 พ791ป ปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อผลการเลือกซื้อนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = 658.8342 พ793ป ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของโรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตในเขตภาคเหนือตอนบน =

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.