Normal view MARC view ISBD view

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = Situations and problems of teaching and learning activities at Payap University / สุริยง วงษ์ศาพาน.

โดย: สุริยง วงษ์ศาพาน.
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส863ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: materialTypeLabelBookชื่อชุด: รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ): ฉบับที่ 109ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ซ, 44 หน้า.หัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยพายัพ -- งานวิจัย | มหาวิทยาลัยพายัพ -- การศึกษาและการสอน -- งานวิจัยสารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | ภาคผนวก หมายเหตุทั่วไป: ด้วยความสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กในชื่อเรื่องนี้ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเพิ่มแท็ก
    คะแนนเฉลี่ย: 0.0 (0 โหวต)
ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ สถานะ กำหนดส่ง ฉบับที่ บาร์โค้ด
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 378.593 ส863ส (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 1 1000068811
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 378.593 ส863ส (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 2 1000068812
หนังสือบันเทิง/รายงานการวิจัย/สิ่งพิมพ์พิเศษ CL_NTIC_งานวิจัย 378.593 ส863ส (เรียกดูแบบชั้นหนังสือ) Available 3 1000068813
ชั้นหนังสือของ PYULIB-CL , สถานที่เก็บ: CL_NTIC_งานวิจัย ปิดการเรียกดูแบบชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก ไม่มีภาพปก
378.38 ป639ก การวิเคราะห์ต้นทุนรวมส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา : 378.593 ส863ส สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = 378.593 ส863ส สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = 378.593 ส863ส สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ = 378.593 อ893ม มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = 378.593 อ893ม มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = 378.593 อ893ม มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ =

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็น